Jauniešu fitnesa centrā „EFEKTS” realizēts projekts

Limbažos realizēts Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) atbalstu guvušais projekts „Ventilācijas izbūve jauniešu fitnesa centram”. Projekta kopējās izmaksas 8536,99 EUR. Darbus veica SIA „Vidzemes Energoceltnieks”, telpās Cēsu ielā 34 sporta zālē tagad ir iebūvēta jaudīga ventilācijas sistēma, kas nodrošina gaisa apmaiņu treniņnodarbību laikā. Vairākiem jauniešiem, gan pārējiem Limbažu novada iedzīvotājiem būs iespēja  apmeklēt nodarbības labi aprīkotā trenažieru zālē un turpināt atsākt nodarbības no 14. Jūlija. Jāpiebilst, ka „Jauniešu fitnesa centrs”(www.zas.lv) Limbažos savu attīstību ir nodrošinājis piesaistot finanšu resursus  no Eiropas projektiem, gan ar saimniecisko darbību, atjaunojot sporta zāles materiālo bāzi un piesaistot atbalstītāju līdzekļus sacensību nodrošināšanai. Limbažu novada pašvaldība ir atbalstījusi sporta kluba darbību, piešķirot naudas līdzekļus daļējai komunālo maksājumu segšanai.

ZAS valdes priekšsēdētājs : Haralds Bruņinieks

back